Karen Francois

Karen zette haar eerste danspassen als vierjarige in de balletschool Ann Kempeneers in Genk.

Haar hogere studies deed ze aan het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Daar behaalde ze het diploma van regent L.O.-bewegingsrecreatie optie Dans & Aerobic met een eindwerk over rolstoeldansen en een diplomasupplement optie Fitness. Ze gaf enkele jaren les als L.O.-leerkracht in het lager onderwijs en verdiepte zich verder in de dans- en aerobicwereld. Ze behaalde verschillende diploma’s en certificaten: Trainer B Jazz (Bloso/VTS), Nike Academy Step & Aerobic, Zumba-instructor Level 1+2, Official Fitball Instructor. Ze volgde ook verschillende nationale en internationale dansstages en talrijke bijscholingen.

Momenteel combineert ze het lesgeven met een job in het onderwijs en het organiseren van sport- en themakampen.